Logo

EN 1090 standardında kullanılan kısaltmalar

EN 1090 standardında kullanılan kısaltmalar

EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları standardı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE işareti verebilmek için takip edilmesi ve belge alınması zorunlu bir standarttır.

Standarda uyum aşamasında ve belgelendirme aşamasında sıklıkla kullanılan kısaltmalar vardır. Bu kısaltmalar genellikle İngilizce tanımların ilk harfleri olarak kullanılsa da bazıları Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve diğer mevzuatın Türkçeleştirilmesi aşamasında Türkçe terimlerin ilk harfleri şeklinde de kullanılmaya başlamıştır.

en1090 kisaltma

 

FPC  Factory Production Control Fabrikası Üretim Kontrolü
EXC  Execution Class Uygulama Sınıfı
CPR  Construction Products Regulation Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
CE  Conformite European Avrupa Normlarına Uygunluk
NCR  Non-Conforming Report Uygunsuzluk Raporu
NDE  Non-Destructive Examination Tahribatsız Muayene
NDT  Non-Destructive Testing Tahribatsız Test
PQR Procedure Qualifications Records Yöntem Testi Onayı (Kaydı)
WPQR  Weld Procedure Qualifications Records Kaynak Yöntem Testi Onayı (Kaydı)
WPQ  Welder Performance Qualification Kaynakçı Sertifikası
WPS  Weld Procedure Specifications Kaynak Prosedürü Şartnamesi (Kaynak Talimatı)
PWHT  Post Weld Heat Treatment Kaynak Sonrası Isıl İşlem
RWC  Responsible Welding Coordinator Sorumlu Kaynak Koordinatörü
IWC  Internal Welding Coordinator Kaynak Koordinatörü
IWE  International Welding Engineer Uluslararası Kaynak Mühendisi
EWE  Europan Welding Engineer Avrupa Kaynak Mühendisi
IWIP  International Welding Inspection Personnel Uluslararası Kaynak Muayene Personeli
ITC  Initial Type Calculation Başlangıç Tipi Hesabı
ITT  Initial Type Testing Başlangıç Tipi Testi
NPD  No Performance Declared Performans Belirlenmemiştir
DOP  Declaration of Performance Performans Beyanı
COC  Certificate of Conformity Uygunluk Sertifikası
MPCS  Manufacturer Provided Component Specification Üretici Tarafından Sağlanan Bileşen Şartnamesi
PPCS  Purchaser Provided Component Specification Müşteri Tarafından Sağlanan Bileşen Şartnamesi
AVCP  Assessment and Verification of Constancy of Performance Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)


Tasarım: © İlker Ergün

Bu site EN 1090 standardını kullanan şirketler için referans amaçlıdır. İngilizce standardın tüm hakları BSI ve Türkçe çevirisinin tüm hakları TSE'ye aittir.

Eğer EN 1090-2 veya EN 1090-3 standartlarına uygun imalat yapıyorsanız bu standardı satın almanız gerekmektedir.