Logo

Taslak prEN 1090-2:2017 Standart Metnine Yaptığım İtirazlar

Taslak prEN 1090-2:2017 Standart Metnine Yaptığım İtirazlar

EN 1090 standardının yeni versiyonu ile ilgili çalışmalar devam ederken, bizler de standardın uygulama aşamasında yaşanacak sorunları azaltabilmek adına şimdiden eksik yada uyuşmayan maddeler hakkında görüşlerimizi ilgili komisyona sunmaktayız.

Bu bağlamda TSE aracılığıyla standart metninde düzeltilmesi için yaptığım başvurunun içeriği aşağıdaki gibidir.

en 1090 2 2017 taslak itirazlar

4.1.2 Execution classes maddesinde 2008 tarihli standartta uygulama sınıfının belirtilmemiş olduğu durumlarda EXC2’nin geçerli olacağı yazılmaktaydı. Ancak taslak metinde bu ibare kaldırılmıştır. Bunun yerine şartnamede uygulama sınıfı belirtilmelidir yazılmıştır. Bu durum uygulama sınıfının seçilme zorunluluğunu getirmekle birlikte uygulama sınıfının seçiminin tarif edildiği EN 1993-1-1:2005/A1:2014 standardının C.1.2 Execution class maddesi Not 2 de “EN 1090-2, uygulama sınıfı belirtilmezse EXC2'nin uygulanması gerektiğini belirtmektedir.” yazmaktadır. Bu iki durum birbirini destekler durumda değildir.

4.1.2 Execution classes maddesinde hangi uygulama sınıfının hangisini kapsadığına dair bir bilgi yoktur. Ayrıca diğer teknik dokümanlar ve yönetmelikte de açık bir ifade bulunmamaktadır. Üst uygulama sınıflarının alt sınıfları kapsadığı ve üreticinin imkanları ve sertifikası daha üst bir sınıfa uygun olsa da gerektiğinde daha alt uygulama sınıflarında da üretim yapabileceği açıklanmalıdır.

4.1.4 Geometrical tolerances maddesinde fonksiyonel tolerasların class 1 ve class 2 olarak gruplandığı belirtilmiştir. Ek B’deki tablolarda da class 1 ve class 2 ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ancak standardın geri kalan kısmında Class 2 toleransına herhangi bir atıf yapılmadığından Class 2 tanımlamaları atıl kalmıştır. Class 2 standarttan çıkartılmalı yada hangi sınıfın kullanılacağı şartnamede belirtilmelidir şeklinde bir ifade eklenmelidir.

6.4.4 Hardness of free edge surfaces maddesinde S460 ve üstü kalitedeki malzemeler için max. 450 HV sertlik değeri belirtilmiş, daha düşük kaliteler için “belirtilirse” ifadesi kullanılmıştır. ISO 15614-1 standardında Grup 1 ve 2 için belirtilen maksimum sertlik değer 380 HV olduğu göz önüne alınırsa daha düşük kaliteler için de sınır değerin belirtilmesi gerekebilir.

7.5.16 Execution of welding maddesinde daha önce EXC3 ve EXC4 uygulama sınıfları için çapak temizliği gerekliliği belirtilirken, yeni metinde S460 ve üzeri malzeme kaliteleri için çapak temizliği yapılmalıdır ifadesi yer alıyor. Ancak kaynak kabul kriterlerine ve korozyondan koruma standartlarına bakıldığında çapak temizliğine ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu durumda daha düşük kaliteler için de gerekliliğin tanımlanmasında fayda var.

11.1 Tolerance types başlığında geçen c, d ve e maddeleri önceki maddelerin devamı değil. Bu nedenle bu satırlar 1, 2 ve 3 olarak işaretlenmeli yada madde imi kullanılmalı.

Table A.2 - List of options tablosunda 7.5.16 satırında çapak temizliği ile ilgili verilen ifade S460 ve üstü kaliteleri kapsıyor. Ancak metin içinde bakıldığında bu konunun aynı zamanda daha düşük kaliteler için de belirtilebileceği anlamı çıkıyor. Tabloya aynı zamanda daha düşük kaliteler için ihtiyaç varsa belirtilmelidir ifadesi eklenmeli.

 


Tasarım: © İlker Ergün

Bu site EN 1090 standardını kullanan şirketler için referans amaçlıdır. İngilizce standardın tüm hakları BSI ve Türkçe çevirisinin tüm hakları TSE'ye aittir.

Eğer EN 1090-2 veya EN 1090-3 standartlarına uygun imalat yapıyorsanız bu standardı satın almanız gerekmektedir.